Feb 25, 2011

Noi luc cong ty

Question: Công ty có nêu đầu tư thời gian, tiền bạc để đào tạo nhân viên hay không?
Tôi nghĩ  những người muốn học tiếng Nhật:

* Có tinh thần có gắng và tiến thủ
* Muốn gắn bó lâu dài với Nhật.

Gạt chuyện giữ người sang một bên (họ không làm cho công ty chúng ta thì cũng làm ở đâu đó)
mình nên khuyến khích những người này bằng cách:

* Đào tạo họ (cả tiếng Nhật và kỹ thuật)
* Hỗ trợ khoảng 30% tiền ăn trưa cho những người học tiếng Nhật.

Về ngắn hạn thì công ty phải bỏ phí, nhưng về lâu dài, công ty sẽ có đội key và BSE mạnh.

No comments: