Aug 23, 2011

Gu mua sam cua nguoi Viet

Gu mua sắm của người Việt với hàng điện tử

Bác Eddie Ong, Tổng giám đốc Công ty Điện tử Philips Việt Nam, cho rằng,
người Việt trở trên sành hàng (điện tử) hơn, không chỉ để ý tới thương hiệu và giá cả mà còn để ý tới việc "đáng đồng tiền bát gạo".

Phát biểu này không đúng và có lẽ mâu thuẫn nội tại.

Với hàng điện tử (xin bỏ các hàng khác sang một bên), người tiêu dùng ở phân đoạn cao ở Việt Nam luôn chọn thương hiệu (bao hàm chất lượng tốt) và đôi khi giá cả không phải là vấn đề lớn.

http://vneconomy.vn/20110822035936859P0C19/tong-giam-doc-philips-viet-nam-noi-ve-gu-tieu-dung-cua-nguoi-viet.htm

Mong các anh chị chia sẻ ý kiến

No comments: