Aug 24, 2011

Tinh trang dich tro giup Tieng Viet LibreOffice

Chào các bác,

Tình trạng dịch Trợ giúp Tiếng Việt LibreOffice

Từ trước tới này, OOo hay LibO Help được đóng gói dạng file, phân phối
cùng bộ cài.

LibO sẽ cải tiến:
Dần dần đưa nội dung này lên wiki và dần dần bỏ phân phối Help dạng file
để tăng cường hợp tác qua wiki.

Nội dung Help tiếng Việt:
http://help.libreoffice.org/Main_Page (click vào "vi" link.

Về phần Help, vì lượng dịch khá nhiều nên em chưa làm.
Bác nào hứng thú dịch thì chỉ cần LibO wiki account là edit thoải mái.
# Nhớ báo lại wiki account name trên ML này.

BR,

Vũ Hưng

No comments: