Jan 8, 2012

Comments on Android

Android không giết Google và Google sẽ không giết chết Android.

Apple sẽ vẫn giữ phân mảnh thị trường cao cấp và phải nhường lại mảng
thị trường trung bình trong smartphone cho những điện thoại rẻ tiền
hơn xây dựng từ Android.

Những vấn đề pháp lý (software patent) rồi sẽ qua đi.

Chất lượng của Android vẫn còn thấp nhưng sẽ cải tiến dần và tiệm cận với iOS.

Chất lượng và số lượng app trên Android market đã/đang và sẽ tiệm cận iTunes.

cf. http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/55849/android-co-thanh--li-ruou-doc--cho-google-.html

No comments: