Jan 11, 2012

Re: Google Search Plus Your World

Hi,

Anh không thấy Google Plus và Search Plus liên hệ với nhau nhiều.
Có vẻ đây là 2 dịch vụ khá riêng biệt.

Google Plus là mạng xã hội, anh thích +1 và anh nghĩ +1 sẽ làm
youtube, Google plus,
Android market và cả (các webpage) Internet được đánh giá tốt hơn.

Từ trước đến nay, Google chỉ là anh "tay to", đánh giá thuần túy bằng
kỹ thuật rank
của các trang web, website (và cả domain).

Facebook thắng Google ở điểm này. Họ có 800M users, dữ liệu có cấu
trúc, thông tin
cá nhân cụ thể, có thể quảng cáo đúng người, đúng chỗ đúng lúc.

Mục đích của họ là thu hút users, làm quảng cáo trên các dịch vụ đó.
Google muốn chơi lại FB bằng Google Plus.

Google muốn chơi lại bằng Search Plus.
Thế mạnh search engine của Google: Kỹ thuật ít, nhưng brandname nhiều.

Riêng mảng search, twitter và FB hiện tại không hề kém Google.

2012/1/11 :
> Mọi người nghĩ gì về cái này ạ? Em chưa thử đuợc cái này nhưng nhìn chung là
> không thích lắm. Các bạn Google cứ vật vã với sp Google plus quá. Em thấy
> cái search plus này chả phải vì personalized gì cả, mà nhằm mục đích make
> google plus contents exposure more, draw more users/ businesses/ publishers
> to join google plus if they want their contents to be searchable on the
> web!
>
> http://searchengineland.com/googles-results-get-more-personal-with-search-plus-your-world-107285
>
> Các bạn Twitter fản ứng
> ngay http://venturebeat.com/2012/01/10/new-google-social-search-bad-for-the-internet-says-one-twitter-employee/

No comments: