Jan 8, 2012

Một số file cần update ở Debian

Chào các bác,

Đây là một số file ở Debian cần update.
Em không rõ file nào được dùng ở Ubuntu nên post hết lên đây.

Dạo này du-an-most có vẻ vắng, chắc sắp tết rồi nên ai cũng bận, không
có thời gian dịch :)

# Em lấy các link này từ debian-l10n-greek@lists.debian.org

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=605435
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=635187
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=632018
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=619657
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=620168
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=628207
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=619322
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=608447

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

No comments: