Jan 8, 2012

Facebook and SNS in Vietnamese

Thống kê Facebook Việt Nam tháng 10 năm 2010

- 2.9 triệu người dùng
- 710 triệu lượt xem trong tháng 9/2010

Thông tin liên quan:
- Zing Me: 5.1 triệu người dùng
- Yume: 2.9 triệu
- Tầm tay: 1.2 triệu

cf. http://www.bayvut.com.au/nh%E1%BB%8Bp-s%E1%BB%91ng/s%E1%BB%B1-pha%CC%81t-tri%C3%AA%CC%89n-c%E1%BB%A7-facebook-ta%CC%A3i-vi%C3%AA%CC%A3t-nam

1 comment:

vuhung said...

Tháng 12 năm 2011
Theo thống kê của Social Bankers, tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam có 2.893.200 người sử dụng.
Theo thống kê của Google AdPlanner, Vietnam có 5.6tr người sử dụng
Còn theo thống kê của Facebook Ads, Vietnam có 2,889,800 người sử dụng
http://forum.digitalmarketing.vn/threads/3785-So-luong-nguoi-su-dung-facebook-tai-Viet-Nam


Tháng 9 năm 2011
Theo Social Baker, 2.2 triệu người dùng Facebook
http://genk.vn/c194n2011090207144270/facebook-viet-nam-tang-truong-manh-tro-lai.chn