Jul 6, 2011

FreeNAS + Domestic PC = Product

FreeNAS: http://www.freenas.org/features
Miến phí, ổn định, BSD license,c chạy trên BSD ổn định, có đấy đủ tính năng của NAS hỗ trợ nhiều giao thức.

Ý tưởng: Cài FreeNAS trên máy tính sản xuất trong nước. Tuy nhiên, cần tính tới nhiệt tỏa, vòng quay ổ cứng, loại ổ cứng, bền hay không

No comments: