Jul 4, 2011

Chú ý khi viết email

Thông thường các email người ta viết

* Chỉ dùng một loại font, một cỡ font, một loại màu, nếu bôi màu khác phải có dụng ý

Nếu không làm thế người đọc biết ngay mình lười và đi copy/paste.

No comments: