Jul 6, 2011

Barcamp Hanoi?

Chào các bạn BarCamp,

BarCamp 2009: Đã tổ chức ở Hà Nội

Năm 2010: Hình như không tổ chức?

Năm 2011: Barcamp có định tổ chức ở Hà Nội hay không?

Tôi muốn liên hệ với những anh, chị đã tổ chức Bar Camp ở Hà Nội
để nếu có thể sẽ kết hợp với HanoiLug đồng tổ chức BarCamp năm nay

Nguyễn Vũ Hưng @HanoiLug

1 comment:

Nguyễn Hồng Quân said...

BarCamp 2010 tổ chức ở ĐH Cần Thơ