Jul 8, 2011

Stuxnet source code

Tác giả của stuxnet không *công bố* mã nguồn.

Nhóm Anonymous và Symatec đã *uncocvered* được source code thành C,
nghĩa là compile lại đuợc và có thể dễ dàng tìm hiểu, phát triển thêm.

Lý do uncover được source code: Symatec tìm được một bản stuxnet không bị mã hóa.

cf.
http://www.hackersbay.in/2011/07/stuxnet-source-code-released.html
http://www.multiupload.com/BDNYSCY5PC


3 comments:

tuanht said...

Cái soft để de-compiler hình như chưa chuẩn hay sao ý. Thư mục + tên tập tin toàn mã. Tên biến mà đặt như vầy sub_1000ABE0 thì lúc cần gọi biết tìm ở đâu. Đọc không hiểu nỗi nên cũng không biết bọn này pro tới cỡ nào :-))

vuhung said...

Decompile một file .exe thì chỉ được như vậy thôi!

vuhung said...

Tên file: Stuxnet-Sourcecode.rar
File size: 518KB