Jul 5, 2011

ChessRoad cho Android

Phần mềm cờ tướng cho Android + cờ hay, cờ thế, tàn cục, khai cục

Cách dùng

1. Cài đặt ChessRoad.apk
2. Copy tệp cbl (50MB!) thư mục Android vào SD card
   Android -> /sdcard/Android/data/chessroad

Download (24.6MB):
http://ki-ei.com/tmp/ChessRoad4Android.zip

No comments: