Mar 22, 2012

Bàn về quản lý (dự án)

2012/3/22 Tran Trung Hieu <>:
> 2012/3/22 Nguyễn Vũ Hưng <>
>> Tuần này Hiếu không gửi báo cáo tuần nhỉ?
>> # Note: Không làm việc, hay không có tiến độ cũng cần báo cáo?
>>
>> Tiến độ test của frontend team thế nào?
>>
>> Dự án phát triển nào cũng thế, test + phần cuối của dự án, giống như
>> rửa bát sau khi ăn no,
>> nói chung ai cũng ngại. Nhưng đây là giai đoạn quan trọng.
>>
>
> Em không ngại làm, kể cả giai đoạn hoàn thiện là giai đoạn cần tỉ mỉ nhất.
> Em chỉ hơi ngại viết báo cáo :). Mai em sẽ báo cáo công việc của cả tuần.

Nhưng đứng từ vị trí của anh thì lại khác.
Anh cần tiến độ, vấn đề phát sinh của mọi thành viên dự án.

Nếu fail việc này, dự án sẽ fail.

Thực ra dự án này còn ít người và mọi người đều khá tự giác,
nên anh thấy còn "tàm tạm" ổn.

Nếu quản lý một dự án 10, 20 người, 100 người, 1000 người, hay vài vạn người
mà không nhận được báo cáo ở các cấp dưới thì sẽ fail là chắc.

Nghĩ đến đây mới thấy Napoleon, Thành Cát Tư Hãn thực sự giỏi (về lãnh
đạo và quản lý)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

1 comment:

Linh Tran said...

Bài viết bạn khá tốt. Quản lý dự án là một chuyên đề khá quan trọng và rộng. Mong bạn viết nhiều bài viết hơn về quản lý dự án