Mar 18, 2012

duckduckgo as home of Mint Linux

Chào các bác,

Duckduckgo search engine là browser's home của Mint Linux.

duckduckgo tôn trọng privacy, thích hợp với dân FOSS
Tất nhiên, họ cũng kiếm được $ từ MintLinux (cả hai cùng lợi)

Không rõ mô hình này dùng được với Asianux không?

http://en.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: