Mar 21, 2012

HanoiLUG1 và HanoiLUG2

Thực ra có 2 Hanoilug tồn tại.

HanoiLUG1 thành lập năm 2003, Trịnh Minh Thanh là chủ tịch, mình
(vuhung) được làm Phó :)
Tham gia offline của HanoiLUG1 xong một cái là bay về Tokyo luôn :)

HanoiLUG2 chính là hanoilug.org hiện tại đang chạy (thời điểm 2012),
thành lập năm 2005.

-----
Tham khảo:

1. Hanoilug thứ nhất, có chủ tịch đầu tiên là anh Trịnh Minh Thanh,
đuợc forked từ Vietlug vào tháng 3 năm 2003. Đây là vài hình ảnh trong
buổi thành lập Hanoilug.

http://www.fedu.uec.ac.jp/~vuhung/vn/hanoilug200303/

Thực tế, sau khi thành lập, Hanoilug này không có họat động offline gì
cụ thể, tất cả những họat động của Hanoilug đều gộp chung vào Vietlug.

Vào thời điểm 2003, LUG duy nhất họat động mạnh là Vietlug và tôi chưa
nghe tới Lug thứ 2 nào khác. Kể cả SaigonLUG, cũng được forked từ
Vietlug.

Vào thời điểm này, họat động của Vietlug cũng mờ nhạt &> anh Larry (
vẫn trong list )

2. Hanoilug thứ 2,

http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2005-May/thread.html

là Hanoilug mà chúng ta tham tham gia. Email đầu tiên được post vào
tháng 3 năm 2005. Tôi không nghĩ có sự liên quan nào giữa 2 Lugs này.
Có lẽ những thành viên của AUF sẽ cho chúng ta biết rõ hơn .

Vài thông tin mong rằng hữu ích cho Hanoilug và bạn Hương .

Để có thêm thông tin, hy vọng bạn hỏi trên Vielug: Đây chính là Lug
đầu tiên, những thành viên nòng cốt và "già đời" nhất hiện tại có thể
đã offline, hoặc có thể vẫn đăng kí và đọc mail trong Vietlug.

Xem:
http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2007-November/002121.html

----

From: Chai rượu (anh Việt)

On 11/5/07, Nguyen Viet Ha <viethanguyen at gmail.com> wrote:
> Hanoilug1 thì tôi không rõ lắm nhưng Hanoilug2 thì tôi biết, vì buổi họp mà
> sau đó có quyết định việc ra đời của mailling list này là tôi có tham gia.

Co' le~ cuo^.c ho.p dda^`u tie^n cu?a Hanoilug2 (xin ta.m go.i nhu+
va^.y) ddu+o+.c ke^u go.i nha^n nga`y SFD 2005 vo+'i su+. ke^u go+.i
cu?a David Tremblay & Nho'm Perl Mongers Hanoi do Nguye^~n Ddi`nh Nam
(a.k.a routerskeeper) da^~n da('t. Hoa.t ddo^.ng cu?a HanoiLUG
ddu+o+.c nhu+ hie^.n nay la` nho+` co^ng su+'c ddo'ng go'p kho^ng nho?
(tho+`i giann, co^ng su+'c va` ho^~ tro+. ve^` co+ so+? va^.t
cha^'t...) cu?a ca'c anh J.C, Vu~ Do^~ Quy`nh, Nguye^~n Ho^`ng Quang
(IFI), David Tremblay, Le Quo^'c Tha'i va` nhie^`u ba'c kha'c ma` em
kho^ng nho+' he^'t te^n (sorry)

No'i forked tu+` VietLUG cu~ng du'ng va` ko du'ng, ly' do khi ddo'
quye^'t ddi.nh la^.p ra Mailing list rie^ng vi` do anh em dde^`u
kho^ng muo^'n ca'c hoa.t ddo^.ng local a?nh hu+o+?ng dde^'n Mail list
cu?a Vietlug va` sau khi quye^'t ddi.nh thi` J.C da~ setup mail list.
Ca'c hoa.t ddo^.ng cu?a HanoiLUG tru+o+'c giai ddoa.n na`y dda~ co'
nhu+ng pha?i no'i ra^'t mo+` nha.t vi` nhie^`u ly' do va` chu? ye^'u
nho+` su+. hoa.t ddo^.ng cu?a anh T.M Thanh (Vu Hung cha('c ha(?n
nho+' cuo^.c ho.p ma(.t khoa?ng na(m 2002 hay 2003 gi` ddo' ta.i 23 Le
Tha'nh To^n khi VH ve^` Ha Noi).

da.o na`y em ba^.n co+m a'o ga.o tie^`n nuo^i vo+. dde? ne^n kho^ng
co' go'p ma(.t gi` ddu+o+.c, mong ca'c ba'c dda.i xa' ;)

PS: Ba'c Viet Ha o+i sao ma` te^n em la.i co' ma`u dda(.c bie^.t the^'
... cha('c ba'c ma('ng vo^'n em to^.i....chu+?i ba^.y ha? hihi

PS2: a` ma` ba.n pho'ng vie^n o+i, ta.p chi' e-chip ho^`i xu+a dda~
pho?ng va^'n anh T.M.Thanh va`i la^`n ba.n pho'ng vie^n ddo' te^n
Huye^`n, gio+` kho^ng bie^'t la`m o+? e-chip nua khong?

PS3: ba'c na`o ma('ng em go~ VIQR thi` em xin ta. to^.i sau, gio+` em
pha?i ddi cho tha(`ng cu con mo+'i dde? uo^'ng su+~a - khi na`o no'
lo+'n em ba('t no' du`ng Linux dde^? ta. lo^~i vo+'i ca'c ba'c a.

No comments: