Mar 21, 2012

Re: [VFOSSA Board] Giải thích thuật ngữ FOSS

2012/3/21 Nguyen Hong Quang <>
> Cái này tôi và một số anh khác đã giải thích một số lần. "Nguồn mở" bao
> hàm nghĩa "mở" rộng hơn, không chỉ có mã nguồn (source code). Phong trào
> PMTDNM còn có cả Tài liệu mở, Nghệ thuật mở, Phần cứng mở, v.v... đều
> dùng thuật ngữ "open source".

Từ "source" trong "open source" được hiểu là mã nguồn của chương trình.
xem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_%28disambiguation%29
Tiếng Anh họ dùng vậy.

Anh Sơn hỏi "phần mềm nguồn mở" và "phần mềm mã nguồn mở"
(có chữ "phần mềm" ở đầu")
cả hai từ này, nếu theo cách dùng của anh Quang, đều dịch thành
"open source software"

Còn cái gọi là "PMTDMNM" thì dịch là "free and open source software"

Cái sự chơi chữ ở đây là từ "source", rất hay cách anh ạ.
Chỉ tiếc phong trào "open source" ở VN chưa vượt ra khỏi nghành ICT.

Ở Tây, họ dùng từ "open content".
Phong trào "open content" được yên sĩ phi lý thuần từ phong trào "open
source" (máy tính)
Xem: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content

> Ngoài ra, về mặt ngôn ngữ thì nếu dịch "open source" từ tiếng Anh thì
> cũng không có chữ "mã" (code) trong đó. Vì thế OSS dịch là "phần mềm
> nguồn mở" là chính xác (và ngắn gọn) hơn. Đương nhiên mã nguồn của OSS
> là phải mở.

Trên cả thế giới và cũng như Việt Nam,
đại đa số hiểu (chuẩn theo số đông), cũng như thực tế là,
OSS gần như đồng nghĩa và là FOSS.

> Anh Nghĩa theo tôi không có ý nói cần phân biệt "phần mềm nguồn mở" với
> "phần mềm mã nguồn mở", vì nó là 1. Chúng ta chỉ kiến nghị nên thống
> nhất thuật ngữ, tránh trong cùng một văn bản, chỗ thì viết PMNM, chỗ lại
> PMMNM,vậy thôi. Nội bộ VFOSSA phải thống nhất trước rồi mới nói được
> thiên hạ :-D

Google "FOSS" ra nhiều hơn cả PMMNM và PMNM cộng lại anh Quang ạ :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: