Mar 22, 2012

Cách quảng cáo trên Youtube

Cách quảng cáo trên Youtube:
- Đặt title thật hot
- Nội dung hấp dẫn số đông (lộ hàng, talent, hát hay...)

No comments: