Mar 21, 2012

Ảnh ngày xưa HanoiLUG/VietLUG

Anh Lân ơi,

Anh nhớ bác Tây này tên gì không nhỉ?
http://www.fedu.uec.ac.jp/~vuhung/vn/hanoilug200303/1.jpg

Ảnh chụp họp ở 23 Lê Thánh Tôn năm 2003 đấy anh ạ.
http://www.fedu.uec.ac.jp/~vuhung/vn/hanoilug200303/

Nguyễn Thành Biên thì hoàn toàn mất liên lạc,
anh Trịnh Minh Thanh bây giờ em cũng có email, nhưng hầu như không còn
lên mạng nữa thì phải :)

Những người khác trong ảnh em hầu như không nhớ.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: